top of page

G45

Ełk, 30 maj - 2 czerwiec 2024

ZAPRASZAMY NA G45

Impreza odbędzie się w Ełku, a dokładnie w miejscowości Malinówka Wielka :

http://malinowka.eu/kontakt

Planowane rozpoczęcie imprezy przypada na czwartek 30 maja 2024 (Boże Ciało ) ok godziny 16:00.

Pokoje i domki można już rezerwować na hasło "ZLOT MERCEDES G" w wyżej wymienionym ośrodku, telefonicznie lub mailowo .

Oczywiście jak ktoś chce może poszukać sobie innego noclegu .

Nocleg ze śniadaniem to koszt 120 zł od osoby.

Śniadanie dla osób z namiotem , kamperem itp 30 zł


Wszelkich informacji udzielą:

Piotr - 602-260-301

Maciej - 609-778-082


PRZEWIDUJEMY DWIE PUNKTOWANE TRASY TERENOWE - PIKANTNA I ŁAGODNA


PROGRAM IMPREZY :


CZWARTEK 30.05.2024

- OD GODZ.18.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


PIĄTEK 31.05.2024

- GODZ. 8.00 ŚNIADANIE

- GODZ. 9.00 SPRAWY ORGANIZACYJNE

- GODZ. 10.00 ODPRAWA I WYJAZD Z BAZY NA TRASĘ

- 14-15 POSIŁEK NA TRASIE

- GODZ. 19.00 POWRÓT DO BAZY I WSPÓLNA KOLACJASOBOTA 01.O6.2024

- GODZ. 8.00 ŚNIADANIE

- GODZ. 9.00 WYJAZD NA TRASĘ

- GODZ. 14.00-15.00 OGNISKO I KIEŁBASKA NA TRASIE

- GODZ. 20.00 ROZPOCZĘCIE WSPÓLNEJ KOLACJI

- GODZ. 20.00 ROZDANIE PAMIĄTEK I BANKIET DO


NIEDZIELA 02.06.2024

- GODZ. 9.00 ŚNIADANIE

- GODZ. 12.00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 12.05.2024

OSTATECZNY TERMIN WPŁAT TO 26.05. 2024

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST ODNOTOWANA WPŁATA:

650 zł osoba

W przypadku wpłat dokonanych po dniu 12 maja 2024 koszty uczestnictwa wynoszą: 700 zł

(może być też problem z wymiarami koszulek zlotowych )


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK:

KATARZYNA KUNDA PKO NR. 07 1020 4724 0000 3602 0091 4176

Z DOPISKIEM G45


WPŁATA OBEJMUJE

-POZWOLENIE PRZEJAZDU PO DROGACH GMINNYCH,LEŚNYCH I PRYWATNYCH

-ROADBOOKI

-IDENTYFIKATORY

-KOSZULKI PAMIĄTKOWE

-DYPLOMY UCZESTNICTWA

-DROBNE NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW

-POSIŁEK NA TRASIE PRZEJAZDU

-KOLACJĘ PIĄTKOWĄ i SOBOTNIĄ

-KOLACJĘ INTEGRACYJNĄ (zakrapianą ciiiiiiii )


WPŁATA NIE OBEJMUJE:

-NOCLEGÓW

-ŚNIADAŃ


PROSIMY O PODANIE NA E-MAIL- piotr.kunda@wp.pl , TEMAT " G45 "

-IMIENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA KIEROWCA / PILOT , KAŻDA DODATKOWA OSOBA

-ROZMIAR KOSZULEK

-NR TEL KOMÓRKOWEGO

-NR REJESTRACYJNY SAMOCHODU, TYP MODEL SAMOCHODU

- WYBÓR TRASY

- JEŚLI KTOŚ JADA TYLKO VEGE PROSIMY O INFO

WSZYSCY UCZESTNICY ZLOTU


PODCZAS TRWANIA CAŁEJ IMPREZY BĘDĄ

MIELI OBOWIĄZEK NOSIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU IDENTYFIKATOR


REGULAMIN

1- Organizatorem imprezy „G45, która odbędzie się w dniach 30 maj - 02 czerwca

2024 w Malinówce k/Ełku jest PHU Piotr Kunda, 19-300 EŁK,

Siedliska 53.

2- Impreza odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter

turystyczno-integracyjny z elementami przeprawy.

3- W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane

przez organizatora, tzn. otrzymały naklejkę imprezy, zapoznały się z

niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie.

4- Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Wymagają zatem

posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu zaktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz

aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę

publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika

zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach

oznaczonych przez organizatora zlotu.

5- Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy

zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie

koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników

ruchu.

6- Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie

na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku organizator

nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do

odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia

spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych

uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie

podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie

oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w

zlocie.

7- Każdy z uczestników otrzymuje notatki nawigacyjne opisujące trasę

(roadbook), którą należy przejechać. Uczestnik imprezy zobowiązuje się

trzymania trasy opisanej w roadbook’u.

8- Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym

miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

9- Wszyscy uczestnicy „G45” są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym

regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec

organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.


Dziękuję i Pozdrawiam G-team Ełk

G45: Informacje
bottom of page